Ceník ISO 9001
Tradiční výrobce kartáčů pro průmyslové účely provádí výrobu od roku 1997 v systému řízení jakosti dle ISO 9001
KART s.r.o. oslaví v červnu tohoto roku 25 let úspěšné existence. Děkujeme všem klientům za důvěru

Ceník společnosti KART s.r.o. obsahuje ceny všech sériově vyráběných kartáčů a doplňků (adapterů) k těmto kartáčům. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH a při objednávkách většího množství výrobků je z těchto cen poskytována obchodní sleva podle obchodních podmínek KART s.r.o..Obchodní sleva podle Obchodních podmínek může být poskytnuta pouze řádně zaregistrovanému obchodníkovi s písemným způsobem uzavřenou obchodní smlouvou. Ceny neobsahují náklady na dopravu výrobků k zákazníkovi (s vyjímkou podmínek nákupu na E-shopu) a jsou platné při odběru zboží v závodu KART ve Verneřicích.

Pro export výrobků mimo území České republiky platí zvláštním způsobem stanovená exportní sleva a koncová cena je stanovena přepočtem podle kurzu Euro vůči Kč platnému v den vystavení faktury. Fyzické inkaso je požadováno v Euro. Ceník je možno získat jako soubor Excel (*.xls) stažením z webové prezentace. Stažený soubor ceníku je možno použít k dalšímu použití.


Logo BVQ     Logo BVQ     Logo EU

KART, s.r.o. (pobočka Děčín) - idatabaze.czSmetáky a kartáče - idatabaze.cz