Historie ISO 9001
Tradiční výrobce kartáčů pro průmyslové účely provádí výrobu od roku 1997 v systému řízení jakosti dle ISO 9001

Společnost KART s.r.o. byla založena v roce 1992. Nachází se v severních Čechách ve Verneřicích.Tradice výroby kartáčů je zde od roku 1942.

Počínaje rokem 1992 společnost KART s.r.o. prochází stále intenzivním rozvojem. Strategické rozhodnutí vlastníků bylo, že revitalizují zaostalou firmu tak, aby byla schopna vyrábět jak kvalitní standardní výrobky, tak i zakázkové kartáče podle požadavků zákazníků. Cílem nebylo vstoupit na trh s masovou výrobou, ale především s kvalitním zbožím pro domácí trh a následně také s produkty určenými pro vývoz. Původní výroba byla obnovena prakticky úplnou výměnou starého výrobního zařízení za nové. Většina strojů je vybavena CNC řízením a jsou účelně seskupeny do "výrobních center". Společnost věnuje pozornost teorii o působení kartáče na povrchy kovů.

Ve společnosti byla zároveň preferována schopnost vyvíjet nejen nové výrobky, ale vyvíjí také své vlastní výrobní stroje ve spolupráci s ostatními partnery.

Velká pozornost byla věnována rozvoji podnikového informačního systému a přizpůsobení společnosti logistickým nárokům moderního způsobu řízení a obchodování. Za velmi důležité vlastníci považují ekonomické zajištění společnosti pro cyklicky se měnící odbytové podmínky vytvořením vlastního provozního kapitálu. To umožnilo postupné odpoutání společnosti od bankovních úvěrů a leasingového způsobu financování.

Za podstatný fakt považujeme také to, že se společnost dokázala zcela samostatně zapojit do rozvojových programů v rámci Evropských fondů a úspěšně je realizovat. Významnou pozornost věnuje společnost také dalšímu vzdělávání svých zaměstanců.


Logo BVQ     Logo BVQ     Logo EU

KART, s.r.o. (pobočka Děčín) - idatabaze.czSmetáky a kartáče - idatabaze.cz