Kart s.r..o. zajišťuje odborná školení v používání svých výrobků (průmyslových kartáčů) ve školícím pracovišti v areálu závodu ve Verneřicích. Školení se skládá z teoretické části a pro pracovníky obchodu doplněné i o informaci o obchodních podmínkách, individuálních výrobkách a o logistice. Všechny potřeby, stroje, nástroje a ochranné pomůcky jsou zajištěny péči školitele. Náklady na cestovné a případné ubytování hradí účastník školení s výjimkou obědu, který hradí společnost KART s.r.o. Na školení se přihlaste podle níže přiloženého formuláře a nejbližší volný termín vám bude ihned potvrzen.

ISO 9001
Tradiční výrobce kartáčů pro průmyslové účely provádí výrobu od roku 1997 v systému řízení jakosti dle ISO 9001

V tuto chvíli nejsou dostupná žádná odborná školení!
Logo BVQ     Logo BVQ     Logo EU

KART, s.r.o. (pobočka Děčín) - idatabaze.czSmetáky a kartáče - idatabaze.cz