Evropská unie

ÚSPORA ENERGIE V

Snížení energetické náročnosti KART s.r.o.

   Společnost KART s.r.o. realizuje za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci výzvy MPO „Úspora energie V“ projekt „Snížení energetické náročnosti KART s.r.o.“. V rámci tohoto projektu jsou realizována opatření ke komplexnímu snížení energetické náročnosti výrobního areálu společnosti KART s.r.o. ve Verneřicích. 

  Projektem budou realizována opatření ke snížení tepelných ztrát výrobně administrativního objektu (výměna oken a dveří, zateplení stropů výrobních a skladových prostor), dále opatření ke snížení spotřeby elektrické energie (náhrada vybraných technologických zařízení za modernějšími s nižší spotřebou) a též vybudování vlastní fotovoltarické elektrárny, která pokryje část vlastní potřeby elektřiny.

  Na realizaci tohoto projektu se finančně spolupodílí výše zmíněn fond Evropské unie pro regionální rozvoj.


PROGRAM PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA IV

Copánovací technologie

  Společnost KART s.r.o. realizovala v roce 2017 za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OPPI „PROGRAMU PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA IV“ projekt modernizace výroby vysoce výkonných copánových kartáčů nazvaný „Copánovací technologie“. Díky pořízení nejnovější výrobní technologie vyrábí dnes společnost KART s.r.o. takové výrobky, které jsou plně srovnatelné s konkurenčními výrobky nejlepších světových výrobců těchto nástrojů, určených pro aplikace v průmyslové výrobě na vysokootáčkových strojích.Evropská unie